Sublime interpretations

an art project by visual artist Pauliina Pesonen and writer Jolin Slotte

Subliimit tulkinnat on poikkitaiteellinen projekti, jossa kuvataiteilija Pauliina Pesonen ja kirjailija Jolin Slotte etsivät subliimeja kokemuksia uutisvirrasta ja tulkitsevat niitä taiteen keinoin.

Sublima tolkningar är ett tvärkonstnärligt projekt. Bildkonstnär Pauliina Pesonen och författare Jolin Slotte söker sublima upplevelser i nyhetsflödet och tolkar dem genom konst.