Love doesn´t hurt you, assholes do

Teoskokonaisuudella “Love doesn´t hurt you, assholes do.” Subliimit tulkinnat haluavat nostaa esiin aiheen, joka on Suomessa ajankohtainen vuodesta toiseen, nimittäin kodin turvattomuus.
Naiset kokevat väkivaltaa miehiä enemmän kodeissa. Pahoinpitelyistä noin joka kymmenes tapahtuu perheen sisällä. Näissä uhrina on kolmessa neljästä tapauksesta nainen. Suomen toiseksi yleisin henkirikostyyppi on parisuhdekumppanin tai entisen kumppanin surmaama nainen. Nainen joutuu kumppaninsa surmaamaksi neljä kertaa miehiä useammin.*
Installaatiokokonaisuus “Love doesn ́t hurt you, assholes do.” koostuu eri tekniikoilla toteutetuista teoksista. Kehystetty ristipistotyö ”A real housewives evening chore” (Kunnon naisen iltapuhde). Sekatekniikalla toteutettu teos ”Two little piggies” (Kaksi pientä possua) ja sekatekniikalla tehty teos ”Hit me baby one more time” . Videotyö kaapissa ”Dinner for one” kesto 02:37 minuuttia.

Installaatiokokonaisuus oli ensimmäisen kerran esillä Taidetila Toinilan Casa non casa- näyttelyssä syyskuussa 2017.

*Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

In the installation “Love doesn´t hurt you, assholes do.” Sublime interpretations acknowledges a subject, which is always current in Finland; domestic violence and homes which are dangerous for its residents.

Women experience violence in the home more often than men. One out of ten of all cases of assault and battery happen within families. In three out of four cases the victim is a woman. The second most common type of homicide is when a woman is killed by a partner. A woman being killed by a partner is four times as common than a man being killed by a partner.

Sublime interpretations have constructed an installation called “Love doesn´t hurt you, assholes do.” The installation consists of site-spesific works made in different techniques. On the wall is a framed cross-stitch “A real housewives evening chore”. On top of the cupboard is the mixed media work “Two little piggies”. On the left, on wall of the cupboard is the mixed media work “Hit me baby one more time”. The video in the cupboard is called “Dinner for one”, duration 02:37.

Installation was shown first time in the Casa non casa- exhibition in Art space Toinila, Petäjävesi, Finland in September 2017.

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.