Alla dessa döda ögon

Några uppslag från boken

Trailer till animationen Alla dessa döda ögon - Kaikki nämä kuolleet silmät

Den fullständiga animationen ingår i sin helhet i en poesiperformans med konstnärerna. Helheten utgörs av poesiuppläsning och videoanimation och tar ca 10 minuter.

Recensioner

Kraft ur mörker”, Dagens bok, 3.5.2019

”Kontrasterna utgör helheten”, Lotta Green, Lysmasken, 21.12.2018

”Skrik och tystnad på två språk”, Jessica Poikkijoki, Österbottens tidning, 26.11.2018