Sublima tolkningar

Skolmaterial

Makt och politik

Den tredje statsmakten är ett uttryck som betecknar den fria pressen, eller massmedia. Uttrycket myntades i Sverige i mitten av 1800-talet. Den första och  andra statsmakten avser regeringen och oppositionen. Massmedias uppgift är att granska den första och den andra statsmakten. Hur det här sker och vilka frågor som lyfts fram av såväl den första, den andra som den tredje statsmakten är ofta i fokus i de verk som Sublima tolkningar presenterar. 

Verket SSS-regeringens tusentvåhundratrettiotvå ess i regeringsprogrammet inspirerades av att regeringen Sipilä-Stubb-Soini kallades av media för SSS-regeringen, på grund av partiordförandenas efternamn. Det här inspirerade Sublima tolkningar till att göra en sss-analys av regeringsprogrammet. Analysen fick formen av en webbaserad diktbok med titeln “SSS-regeringens tusentvåhundatrettiotvå ess i regeringsprogrammet”. 

Disbelief är ett videoverk som första gången publicerades 7.3.2016. Några dagar tidigare hade begreppet “fist bump” hittat sin väg in i alla finländska medier. Ministrarna Juha Sipilä, Alexander Stubb och Jari Lindström hade avslutat  en presskonferens om samhälls-fördraget genom att “fira med en fist bump”. Både fördraget och den “grabbiga hälsningen” kritiserades i media.

Talarstollar är ett videoverk som första gången publicerades 6.6.2017, när Juha Sipiläs regering suttit 770 dagar på makten. Diskussionsklimatet i riksdagen och de ljudliga kommentarerna som förekom under anföranden under plenum hade flera gånger lyfts fram i media.  

Verket Juhas rike publicerades första gången 6.11.2018. Som alla andra statsministrar fick Juha Sipilä under sin regeringsperiod ta emot mycket kritik från såväl oppositionen som andra samhällsdebattörer i media. Han fick bl.a. kritik för att han inte lyssnade på kritiken, utan styrde landet som ett företag. I media beskrevs han ibland som arrogant, och som en person som inte lyssnade på forskare och den akademiska världen.

"Ett jobb för män", digitalt kollage, 2017

Verket “Ett jobb för män” presenterades första gången den 6 mars 2017. Då hade republikens president, Sauli Niinistö, dagen innan utnämnt tre nya manliga ministrar till en regering som då kom att bestå av 12 manliga ministrar och fem kvinnliga ministrar.

“Yippie-Ki-Yay, Motherfucker” - Stunden när en statsminister och hans finansminister firar ett genombrott i förhandlingarna om samhällsfördraget, juni 2016.
"All those moments will be lost in time." - Stunden när du ser en statsminister och hans finansminister fira ett genombrott i förhandlingarna om samhällsfördraget, juni 2016.

Videoverket “Reseguide till skuggornas värld” grundar sig på citat från president Sauli Niinistös nyårstal den 1 januari 2017 och publicerades första gången den 6 januari 2017. Presidentens tal finns i sin helhet tillgänglig i textform och som inspelning.

Bildserien Folkets spelkort grundar sig på citat från president Sauli Niinistös nyårstal den första januari 2010 och publicerades första gången den 6 jauari år 2019. Presidentens tal finns i helhet både i textform och som inspelning.

Uppgifter

  • Läs igenom verket “SSS-regeringens tusentvåhundratrettiotvå ess i regeringsprogrammet.” Kan man dra några slutsatser om regeringsprogrammet genom ett verk av det här slaget.
  • Läs några texter i det webbaserade häftet högt. Är det här poesi? Varför eller varför inte?
  • Titta igenom videoverken “Disbelief”, “Talarstollar” och “Juhas rike”. Fundera över vilken bild de här ger av makthavarna i Finland. Tycker du att den är rättvis? 
  • Triptyken “Ett jobb för män” tar ställning till könsfördelningen i regeringen. Texten och bilden anknyter till ett känt verk av den belgiska surrealisten René Magritte, nämligen “Bildernas opålitlighet”. Sök upp mera information om Magritte och verket och fundera över sambandet med “Ett jobb för män”. Förändras din uppfattning av “Ett jobb för män” när du känner till “Bildernas opålitlighet”?
  • Målningarna “Yippie-Ki-Yay, Motherfucker” och “All those moments will be lost in time” skildrar fist bumpen som även finns med i videoverket “Disbelief”. Känner du till citaten som finns i titeln på målningarna? Varför tror du att konstnärerna har namngett sina tavlor med just de citaten? På vilket sätt relaterar det till bilderna?
  • I titlarna till de två målningarna finns också en kort text som nästan är identisk. På vilket sätt skiljer de sig och varför är de här små skillnaderna så betydelsefulla i helheten?