Sublima tolkningar

Skolmaterial

Okänd Finlands mö

Finlands mö (Suomi-neito) är en nationspersonifikation för Finland och kan påträffas i bland annat bildkonsten, poesin och reklam. I fotoserien Okänd Finlands mö undersöker Sublima tolkningar hennes roll i det 100-åriga Finland. I fotoserien är hon klädd i en österbottnisk  folkdräkt och har ett ansikte som tillhör den grekiska guden Apollon.  

Okänd Finlands mö i Keuru gamla kyrka

Verket Okänd Finlands mö i Keuru gamla kyrka är en pastich Akseli Gallén-Kallelas målning Flicka i Keuru gamla kyrka. Du kan bekanta dig med originalverket och läsa mera om bakgrunden till målningen i en artikel av forskare och konsthistoriker Marjo-Riitta Simpanen på Serlachiusmuseernas webbplats.

Uppgifter

  • Diskutera vilken bild av det hundraåriga Finland som bilderna ger.
  • Diskutera vem den här okända Finlands mö är och vad hon kan tänkas representera? Kroppen tillhör en kvinna, men ansiktet är den grekiska guden Appollos. Vad tillför det här karaktären?
  • Läs artikeln av Marjo-Riitta Simpanen och jämför pastischen Okänd Finlands mö med Gallén-Kallelas original. Vad har förändrats under den tid som gått? 
  • Välj fem av bilderna. Skriv en berättelse om det som händer på bilderna.