Sublima tolkningar

Skolmaterial

Flykt och människovärde

Under rubriken Flykt  och människovärde finns fem verk som tangerar temat människor på flykt och mänskliga rättigheter. Verken har skapats under åren 2015, 2016 och 2017 och behandlar temat från olika synvinklar.

Videoverket Har sanningen blivit obrukbar publicerades första gången den 6 april 2017. 

Bilder på den drunknade Alan Kurdi spred sig över hela världen på ett ögonblick. Den treårige pojken blev snabbt en symbol för flyktingkrisen. Verket Livlös på en strand publicerades första gången den 6 april 2016.

i-morgon-ska-vi-resa-till-europa-blc3a4ck-pc3a5-papper-muste-paperille-21-x-29-cm-2015
"I morgon ska vi resa till Europa", Bläck på papper, 21 x 29 cm, publicerad den 6 maj 2015

Uppgifter

  • Alla fyra verk grundar sig på nyhetsbevakningen under den tid som de publicerades, men frågorna är fortfarande aktuella. Fundera över hur frågor kring flyktingsituationen i världen har behandlats inom olika medier och av olika mediaföretag inom de senaste åren. Vems röster hörs i flyktingfrågor?
  • Bekanta dig med de olika konstverken och fundera över vilka stilmedel som använts för att belysa de aktuella frågorna genom konst. 
  • Under rubriken “Har du sett din döda mans kropp?” – och andra frågor till asylsökande skriver journalisten Jeanette Björkqvist om problem inom asylprocesserna i Finland. Diskutera hur verket Har sanningen blivit obrukbar tangerar samma tema, men med andra medel.
  • Verket “I morgon ska vi resa till Europa” blev till efter nyhetsinslag som spred sig över världen med bilden på en liten drunknad pojke som bars i land av en grekisk fiskare, efter att båten han åkt över vattnet med hade sjunkit. På huvudet hade pojken en stickad mössa med mönster från orten Selbu i Norge. Nyheten om pojken med selbumössan spred sig snabbt i Norge. I den norska texten, under rubriken Gutten med selbulua, redogör Adresseavisens journalist Grete Holstad för hur hon gick tillväga när hon arbetade med artiklarna om Elyud Dawit. Arbetet nominerades för Skup-priset 2015. Läs texten och diskutera hur viktigt det är att journalister strävar efter sanningsenlig informationsförmedling och hur grävande journalister jobbar för att få fram information som är pålitlig.