Love doesn´t hurt you, assholes do.

Teoskokonaisuudella “Love doesn´t hurt you, assholes do.” Subliimit tulkinnat haluavat nostaa esiin aiheen, joka on Suomessa ajankohtainen vuodesta toiseen, nimittäin kodin turvattomuus.

Naiset kokevat väkivaltaa miehiä enemmän kodeissa. Pahoinpitelyistä noin joka kymmenes tapahtuu perheen sisällä. Näissä uhrina on kolmessa neljästä tapauksesta nainen. Suomen toiseksi yleisin henkirikostyyppi on parisuhdekumppanin tai entisen kumppanin surmaama nainen. Nainen joutuu kumppaninsa surmaamaksi neljä kertaa miehiä useammin.*

Installaatiokokonaisuus “Love doesn  ́ t hurt you, assholes do.” koostuu eri tekniikoilla toteutetuista teoksista. Kehystetty ristipistotyö ”A real housewives evening chore” (Kunnon naisen iltapuhde). Sekatekniikalla toteutetut teokset ”Two little piggies” (Kaksi pientä possua) ja ”Hit me baby one more time” . Videotyö kaapissa ”Dinner for one” kesto 02:37 minuuttia.

Installaatiokokonaisuus oli ensimmäisen kerran esillä Taidetila Toinilan Casa non casa- näyttelyssä syyskuussa 2017.

*Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Med installationen ”Love doesn´t hurt you, assholes do.” lyfter Sublima tolkningar fram ett tema som alltid är aktuellt i Finland, nämligen våld i hemmen och hem som är farliga för dess invånare.

Kvinnor upplever våld i hemmen oftare än män. Tio procent av all misshandel sker inom familjer. I tre av fyra fall är offret en kvinna och det näst vanligaste fallet av dråp är en kvinna som dödas av sin partner.

Installationen ”Love doesn´t hurt you, assholes do” består av flera verk; Korsstygnsarbetet ”A real housewives evening chore” (En riktig hemmafrus aftonbön), ”Two little piggies” (Två små grisar) (blandteknik), ”Hit me baby one more time”  (blandteknik) och videon ”Dinner for one”, (2 minuter 36 sekunder).

Sublima tolkningar presenterade installationen första gången som en del av grupputställningen Casa non casa i Taidetila Toinila i Petäjävesi i september 2017.

In the installation “Love doesn´t hurt you, assholes do.” Sublime interpretations acknowledges a subject, which is always current in Finland; domestic violence and homes which are dangerous for its residents.

Women experience violence in the home more often than men. One out of ten of all cases of assault and battery happen within families. In three out of four cases the victim is a woman. The second most common type of homicide is when a woman is killed by a partner. A woman being killed by a partner is four times as common than a man being killed by a partner.

The installation ”Love doesn´t hurt you, assholes do” consists of works made in different techniques. A framed cross-stitch “A real housewives evening chore”. On top of the cupboard is the mixed media work “Two little piggies”. On the left, on wall of the cupboard is the mixed media work “Hit me baby one more time”. The video in the cupboard is called “Dinner for one”, duration 02:37.

Installation was shown first time in the Casa non casa- exhibition in Art space Toinila, Petäjävesi, Finland in September 2017.