Toiset lapset – Andra barn

Me elämme maailmassa ja ajassa, jossa lapsia ristiinnaulitaan ja haudataan elävänä. Teos perustuu artikkeliin, jonka Helsingin sanomat julkaisi 5.2.2015.

Vi lever i en tid och en värld, där barn korsfästs och begravs levande. Verket grundar sig på en artikel som publicerades i Hufvudstadsbladet 6.2.2015.