Kuukauden teos – Månadens verk

LUKKI : ”Kirosana – Svordom”

LUKKI: KIROSANA – SVORDOM

Tämän kuun teoksella Subliimit tulkinnat antaa tilaa taiteilijaryhmälle joka ei kumarra ketään. LUKKIin kuuluu viisi naista, jotka ottavat tilan haltuun. Teoksen kaksikielinen nimi on KIROSANA – SVORDOM

Månadens verk lyfter fram en konstnärsgrupp som inte bugar sig för någon. LUKKI består av fem kvinnor som tar plats. Verkets tvåspråkiga titel är KIROSANA-SVORDOM

Joka kuukauden kuudentena päivänä paljastamme tässä uusimman teoksen.

Den sjätte dagen varje månad presenterar vi här det nyaste konstverket.

Every sixth day of the month we will introduce a new piece of art right here