miksi?

Uutiset koskettavat, järkyttävät, hämmästyttävät ja pelottavat. Uutisista luemme tapahtumista jotka herättävät inhoa ja huolia. Kauhua. Uutisten kautta kohtaamme maailman jolle emme voi ummistaa silmiämme. Elämme tässä maailmassa. Olemme osa tätä maailmaa. Mutta sanomalehti kädessä, näytön ääressä, uutisvirran pyörteissä olemme kuitenkin aina turvallisen matkan päässä. Voimme itse säädellä mitä maailmaa katsomme, mitä maailmaa kuuntelemme, mikä maailma on meidän. Ja vaikka järkytymme, kauhistumme, raivoamme – tiedämme että olemme turvassa. Ja tämä on subliimi nautinto.

mikä?

Filosofi Edmund Burken (1729–1797) sanoin subliimi on nautinnollinen tunnetila joka ottaa vallan, kun voimme turvallisella etäisyydellä tarkkailla asiaa joka kauhistuttaa meitä. Subliimi on nautinnollinen tunne, vaikka sen alkuperäinen syy olisikin järkytys, kauhistus tai inho.

 

 “Whatever is fitted in any sort to excite the ideas of pain, and danger, that is to say, whatever is in any sort terrible, or is conversant about terrible objects, or operates in a manner analogous to terror, is a source of the sublime; that is it is productive of the strongest emotion which the mind is capable of feeling /…/ When danger or pain press too nearly, they are incapable of giving any delight, and [yet] with certain modifications, they may be, and they are delightful, as we every day experience.”

 

Edmund Burke, A philosophical Enquiry Into The Origin Of Our Ideas Of The Sublime And Beautiful (1757)

 

Sanomalehden kautta tai näytön ääressä kohtaamme omia subliimeja tunnetilojamme. Uutisvirrassa valitsemme ja klikkaamme niitä otsikoita jotka herättävät meissä näitä tunteita. Koska tiedämme, että olemme turvassa. Me emme ole he joista luemme, me emme ole he joita katsomme, me emme ole he, joille käy huonosti.

miten?

Monitaiteellinen projekti Subliimit tulkinnat on kuvataiteilija Pauliina Pesosen ja kirjailija Jolin Slotten vastalause uutisten näennäiseen objektiivisuuteen. Pesonen ja Slotte hakevat uutisvirrasta subliimia tunnetilaa ja tarkastelevat samalla  miten uutisjournalismi, jonka tarkoitus on saattaa lukijaa ajan tasalle, usein kuitenkin vetoaa tunteisiin. Tunteisiin vetoaminen on retorinen keino muiden joukossa, mutta myös yksi olennainen osa populismia ja klikkausjournalismia. Työstämällä subliimeja tulkintoja Pesonen ja Slotte tutkivat millä tavalla uutiset vaikuttavat meihin.

Subliimit tulkinnat on nopeaa reagointia, mutta antaa tilaa myös hitaudelle, uutisten kanssa leikkimiselle ja räävittömille tulkinnoille. Samalla projekti kyseenalaistaa yhteiskunnassa vallitsevaa uutisähkyä.

Pesonen ja Slotte työskentelevät monitaiteellisesti ja työskentelytapa vaihtelee. Etusijalla on konsepti ja teosten teema. Tähän mennessä he ovat toteuttaneet niin installaatioita, videoita kuin ristipistostöitäkin, kun ne ovat olleet aiheelle sopiva materiaali tai tapa työskennellä.

Subliimit tulkinnat on poikkitaiteellinen projekti, virtuaalinen näyttely, performanssi ja näyttely. 

Ota yhteyttä:

subliimittulkinnat@gmail.com

 

Projektia tukee

Violetti-logo-jpg.jpg

Close Menu