Sublima tolkningar

Bakgrund

varför?

Nyheter berör, upprör, förbluffar och chockerar. Vi läser om händelser som väcker avsky och oro. Skräck. I nyheterna möter vi en värld som vi inte kan blunda för. Vi lever i den här världen. Vi är en del av den här världen. Men med en dagstidning i handen, vid en skärm, i nyhetsströmmens virvlar är vi ändå på en trygg distans. Vi kan själva avgöra vilken värld vi ser, vilken värld vi lyssnar på, vilken värld som är vår. Och även om vi chockeras, skräms, förargas – vet vi att vi är trygga. Det här är en sublim njutning.

vad?

Filosofen Edmund Burke (1729–1797) skrev att det sublima är det njutningsfulla känsloläge som griper oss när vi på ett tryggt avstånd kan betrakta något som förskräcker oss. Det sublima är en njutningsfull känsla, även om den ursprungliga anledningen skulle vara chock, avsky eller obehag.

Med dagstidningen i handen, eller vid en skärm möter vi våra egna sublima känslotillstånd. I nyhetströmmen väljer och klickar vi på rubriker som väcker de här känslorna i oss. För vi vet att vi är säkra. Vi är inte de som vi läser om, vi är inte de som vi betraktar, vi är inte de som lider.

hur?

Det tvärkonstnärliga projektet Sublima tolkningar är bildkonstnär Pauliina Pesonens och författare Jolin Slottes svar på nyheternas förmodade objektivitet. Pesonen och Slotte söker den sublima upplevelsen i nyhetsflödet och undersöker samtidigt hur nyhetsjournalistiken, som borde hålla oss uppdaterade om händelser i världen ändå så ofta vädjar till våra känslor. Att vädja till känslorna är ett retoriskt medel bland andra, men också en av grundpelarna inom populism och klickjournalistik. Genom att undersöka och bearbeta sublima tolkningar granskar Pesonen och Slotte hur nyheterna påverkar oss.

Sublima tolkningar är snabba reaktioner, men ger också rum åt det långsamma. Det är en lek med nyheter och tillspetsade tolkningar. Samtidigt ifrågasätter projektet den nyhetsmättnad som finns i dagens samhälle. Pesonen och Slotte tolkar nyheter som på två röda sekunder förlorat sitt nyhetsvärde och lyfter fram dem i rampljuset igen.

Pesonen och Slotte arbetar tvärkonstnärligt med varierande material och metoder. Koncept och tema i verket är i fokus. Hittills har de förverkligat såväl installationer, videon som korsstygnsarbeten och mera traditionella verk.

Sublima tolkningar är ett tvärkonstnärligt projekt, en performans och utställning.

SubliimitSanttu kopia 2

Konstnärerna

Pauliina Pesonen är bildkonstnär. Hon har haft utställningar i bland annat Finland, Tyskland, Island och Libanon.

Jolin Slotte är författare. Hon har publicerat romaner, prosalyriska verk, lättlästa bearbetningar och dikter och noveller på svenska, finska och engelska i tidskrifter och antologier.

Både Pesonen och Slotteär födda och uppvuxna i Karleby. Deras konstnärliga samarbete fick sin början med pjäsen “90209” år 2008 (Teaterföreningen Trotsallt rf) och våren 2014 föddes projektet Sublima tolkningar. Deras gemensamma intresse är massmedia som till synes objektiv informationsförmedling, sensationslysten påverkan, politiska underströmmar, bildspråk och språkbilder.

Projektet har fått understöd av 

kone

Svenska_kulturfonden_logo_horisontell_svart_RGB