För skolor

Det pedagogiska materialet presenteras i temahelheter. Materialet kan fritt användas av skolor och är utarbetat med tanke på undervisning i media, multilitteracitet, konst, modersmål och litteratur i grundskolans åk 7-9 och gymnasier.

Materialet har utarbetats med stöd av Svenska kulturfonden.