Sublima tolkningar

Skolmaterial

Barn i krig och fred

Under rubriken Barn i krig och fred presenteras fem verk som skapats som en reaktion på nyheter om krigsföring och våld mot barn. Verken har skapats under åren 2015 och 2016.

Verket Hur jag undrar vad du är. publicerades första gången den 6 november 2016 med texten “Allt som glittrar på himlen är inte stjärnor”. 

Verket Andra barn publicerades första gången den 6 mars 2015 med texten: Vi lever i en tid och en värld, där barn korsfästs och begravs levande. Verket grundar sig på en artikel som publicerades i Hufvudstadsbladet 6.2.2015.

Videoverket Finlands barn av Jolin Slotte lyfter fram temat våld mot barn i hemmet. Verket presenterades första gången den 6 november 2016 och ingick också i webbantologin De oskyddade/Eerikoista

Uppgifter

  • Under hösten 2016 fylldes massmedia av bilder från den Syriska staden Aleppo som bombades hårt av Ryssland och Syrien. Barn bars ut från sönderbombade hus både levande och döda. Rapporter från andra krigszoner i världen berättade om barn som lever i ohyggliga förhållanden. Bland annat berättades det om barn som lever under ständigt hot av flygbombningar. I stället för att under nätterna räkna stjärnorna på himlen, räknar de här barnen flygplanen och bomberna som faller. Titta på videoverket “Hur jag undrar vad du är” och fundera över hur verket med ljud, bild och text kombinerar barnets lek med krigets verklighet.
  • Titta på videoverket “Andra barn” och fundera över hur du upplever verket. Texten till Andra barn är ordagrant inledningen till artikeln FN: Islamiska staten korsfäster barn som publicerades i Hufvudstadsbladet den 6 februari 2015. Hur skiljer sig upplevelsen av konstverket till läsningen av artikeln? 
  • Uttrycket “Min tidning, min stund” refererar till en reklamkampanj som Hbl hade vid samma tid som artikeln publicerades. Kampanjen skulle locka flera läsare att prenumerera på dagstidningen. Orsaken till att uttrycket också finns med i videoverket är att det i samma papperstidning som artikeln om barn som korsfästs ingick en bild från kampanjen, där ett barn läser Hufvudstadsbladet. Det absurda med att ett finlandssvenskt barn läser om ett irakiskt barn som blir korsfäst väckte starka känslor. Dagstidningar behöver naturligtvis reklam för att kunna få ekonomin att gå ihop. Bläddra i några dagstidningar och fundera på placeringen av reklamerna. Hur samspelar de med artiklarna?

  • Unicefs webbplats finns en artikel om barn i krig. Läs artikeln och fundera över hur du tänker att konsten kan hjälpa att föra fram mera fakta om barns situation i världen. 

  • Titta på videoverket “Finlands barn”. Verket presenterades också i webbantologin “De oskyddade/Eerikoista” på svenska Yle. Bekanta dig också med några andra av verken och fundera över varför det är viktigt att belysa teman från olika synvinklar och hur konsten kan fördjupa vår förståelse av svåra frågor.