I krig och fred

Under rubriken Allt är tillåtet i krig och… presenteras fem verk som skapats som en reaktion på nyheter om krigsföring och våld mot barn. Verken har skapats under åren 2015 och 2016.

Bekanta dig med de olika konstverken och fundera över hur konstnärerna har närmat sig temana och vilka stilmedel som använts för att belysa de aktuella frågorna genom konst.

ISISIT? 
juni 2015

Is heaven ever just “sur le motif”?  
juni 2015
utskrift och olja på duk, 60 x 80 cm

ISISIT? och Is heaven ever just “sur le motif”? utgjorde en helhet på Sublima tolkningars utställning på Galleria Kalleria i juni  2015, där de hängde bredvid varandra och samtalade med varandra. Fundera över konstverkens betydelse om de står ensamma och vad som händer när de står tillsammans.

Yttrande och frihet
publicerad 6.4.2015

Verken ISISIT?, Is heaven ever just “sur le motif”? och Yttrande och frihet lyfter fram yttrandefriheten. 

“Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.” står det i den 19:e artikeln i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Men yttrandefriheten innebär också ansvar skriver Susanna Ginman i en ledare i Hufvudstadsbladet 13.62018 och Erkki Tuomioja i en kolumn 7.9.2016. Bekanta dig också med Finlands Pens verksamhet som presenteras på föreningens webbplats. Diskutera yttrandefriheten idag utgående från de här texterna och verket Yttrande och frihet.

Andra barn
publicerad 6.4.2015

Texten till verket Andra barn är ordagrant inledningen till artikeln FN: Islamiska staten korsfäster barn som publicerades i Hufvudstadsbladet den 6 februari 2015. Hur skiljer sig upplevelsen av konstverket till läsningen av artikeln? 

Uttrycket ”Min tidning, min stund” refererar till en reklamkampanj som Hbl hade vid samma tid som artikeln publicerades. Kampanjen skulle locka flera läsare att prenumerera på dagstidningen. Dagstidningar behöver naturligtvis reklam för att kunna få ekonomin att gå ihop. Bläddra i några dagstidningar och fundera på placeringen av reklamerna. Hur samspelar de med artiklarna?

Hur jag undrar vad du är.
Publicerad 6.11.2016
Allt som glittrar på himlen är inte stjärnor.

Videoverken Andra barn och Hur jag undrar vad du är. handlar om barn i krig. Fundera över likheter och olikheter mellan verken och tematiken. 

Finlands barn
publicerades 13.5.2015
Verket presenterades också i antologin De oskyddade/Eerikoista.

Finlands barn lyfter fram temat våld mot barn i hemmet. Verket ingick också i antologin De oskyddade/Eerikoista. Bekanta dig med några andra av verken och fundera över varför det är viktigt att belysa teman från olika synvinklar och hur konsten kan fördjupa vår förståelse av svåra frågor.