*Kollektivt ansvar.

Kollektiv skuld.

Kollektiv glorifiering.

Kollektivt förakt.

Kollektiv vilja.

Kollektiv dumhet.

Kollektiv likgiltighet.

Kollektiv glädje.

Kollektivt val.

Kollektiv njutningslystnad.

Kollektiv uteslutning.

Kollektivt samtycke.

Kollektiv åsikt.

Kollektiv ståndpunkt.

Kollektiv uppfattning.

Kollektivt utrop.

Kollektiv benägenhet.

Kollektiv världsbild.

Kollektiv övertygelse.

Kollektiv tro.

Kollektiv välsignelse

och synd.