Sublima tolkningar

Skolmaterial

Yttrande och frihet

Sublima tolkningar är ett tvärkonstnärligt projekt, med vilket bildkonstnär Pauliina Pesonen och författare Jolin Slotte vill undersöka sitt eget och samhällets förhållande till nyhetsförmedlingen idag. Frågor som de ofta ställer sig själva är:

  • Vad får man kritisera
  • Hur får man kritisera? 
  • Var går gränser för yttrandefrihet?

Under rubriken Yttrande och frihet presenteras verk som väckt frågor om  yttrandefriheten. De här frågorna är också aktuella i övriga verk.

And they said his song was so beautiful, so powerful, so enticing, that no man could resist. Lord knows they tried. They were determined. They were sovereign. They were manly men. But when confronted with his voice, his charm, his talent, they melted. There was a new world-order and he grabbed them by the pussy.

Verket Sublime fans of av Nightingale 2018 publicerades första gången den 6 juli 2018 i samband med toppmötet mellan Donald Trump och Vladimir Putin i Finland. Verket kombinerar bildkollage och ljud. Originalverket är en oljemålning av Vladimir Makovsky vid namn “Fans of nightingale” (1872-73). Makovsky har i verket avbildat en gårdsägare som vill imponera på sin gäst och kallar på sin dräng och ger order om att han ska sjunga som en näktergal. 

Verket Det är så här man upplever de här sakerna publicerades första gången den 6 april 2016 med texten “När fakta förlorar betydelse är fiktionen nära.” Orden “Näin nämä asiat koetaan.” hade tidigare uttalats av Sannfinländarnas partisekreterare Riikka Slunga-Poutsalo, när hon upprepat fördomar om invandrare, som inte visat sig stämma. Om det är sant eller inte spelar ingen roll, när det är så här man upplever de här sakerna, menade hon. Det här gällde också i april 2016, när diskussionen kring en gemensam flyktingpolitik i EU gick het.

Videoverket I ett drömspel publicerades första gången den 6 november 2016 och bygger på artiklar som publicerades veckan innan. I verket nämns personer som det skrivits om med medlidande. Citatet kommer från August Strindbergs pjäs “Ett drömspel”.

Vad är du?

Om du är general manager för ett idrottslag och skojar på twitter om puderglaserade glitter-bögar och dessutom med glimten i ögat påstår att ditt lag inte anställer homosexuella.       KLICK

Om du är riksdagsledamot och på jobbets julfest dricker lite för mycket och kastar dig över kollegan och i media konstaterar att du i fyllan gör dumheter och inte kan kontrollera dina krafter.      KLICK

Om du är VD för ett stort finländskt företag och i ett tal på ett betydande evenemang skryter på den kvinnliga statsministerns fysiska egenskaper och med humor kallar henne för helkroppsminister.     KLICK

Om du är social- och hälsovårdsminister och oturligt nog påstår att antalet småinkomsttagare i landet är mycket färre än de i verkligheten är.     KLICK

Om du är en älskad offentlig person och enligt dig själv endast av självbevarelsedrift i hemlighet har filmat kvinnor som du haft sex med i ditt hem och dessutom delat de här inspelningarna med dina vänner.     KLICK

Om du i offentligheten är filantrop och tvingas be om ursäkt för att du i meddelanden till vänner kallat personer med cp-skada för cepare, men i samma andetag inte på något sätt kan komma ihåg att du verkligen gjort det.      KLICK

Om du i yrkesroll som regissör, rektor för en konstindustriell högskola och professor har tafsat på kvinnors bröst, tagit dem på låren, föreslagit sex och gruppsex, men inte på något sätt kan komma ihåg att du gjort det.     KLICK

Om du är finansminister och fabricerar siffror.         KLICK

Om du är regissör och uppmanar en manlig skådespelare att överraska sin kvinnliga motspelare genom att riva sönder hennes skjorta och du tycker det är nödvändigt att håna, förödmjuka, fysiskt skada och skrämma dina skådespelare, men senare blir alldeles överväldigad över att dina handlingar väcker anstöt.         KLICK

Verket “Vad är du?” publicerades första gången den 6 april 2018.

Det tvåspråkiga videoverket “Reseguide till skuggornas värld” grundar sig på citat från president Sauli Niinistös nyårstal den 1 januari 2017 och publicerades första gången den 6 januari 2017. Presidentens tal finns i sin helhet tillgänglig i textform och som inspelning.

Bildserien Folkets spelkort grundar sig på citat från president Sauli Niinistös nyårstal den första januari 2019 och publicerades första gången den 6 jauari år 2019. Presidentens tal finns i helhet både i textform och som inspelning.

Uppgifter

  • Verket “Sublime fans of a Nightingale 2018” presenterar makthavarna Donald Trump, Vladimir Putin och Sauli Niinistö i en fiktiv situation. Vilken bild av makthavarna vill konstnärerna förmedla? Fundera på frågan både i förhållande till originalverket av Makovsky och som fristående verk. Vad tillför ljudet och texten bilden? 
  • I en demokrati är det acceptabelt att kritisera makthavare. Man brukar säga att karikatyrerna och skämtpressen är de första som försvinneri en diktatur. Fundera på den här frågan och undersök om du kommer på några exempel på det här i dagens värld.
  • Titta på videoverken “Det är så här man upplever de här sakerna.” och “I ett drömspel”. Fundera över vartåt kritiken i verken riktar sig och med vilka medel den framförs. 
  • Det tvåspråkiga verket “Vad är du?” kombinerar text, video och musik. Kritiken som framförs riktas direkt till specifika personer. Är det här ett exempel på ärekränkning eller endast förolämpningar med en “humoristisk twist”? I artikeln “Hördu din kligfitta – har du inte siktat mjölet ordentligt!?” diskuteras förolämpningar ur historisk synvinkel. Läs artikeln och fundera vidare på de här frågorna.
  • Videoverket “Reseguide till skuggornas värld” lyfter fram och betonar några korta citat ur president Sauli Niinistös nyårstal. Fundera över begreppet “skuggornas värld”. Vad menar Niinistö med det och hur förvrängs det här (om det förvrängs) i videoverket. 
  • Bildserien “Folkets spelkort” lyfter fram och betonar några korta citat ur president Sauli Niinistös nyårstal den 1 januari 2019. Men dessutom har citaten förvrängts genom att de körts igenom programmet googletranslate några gånger. Bekanta dig med originalet och fundera över vilken uppfattning “Folkets spelkort” ger om samhället i jämförelse med Niinistös tal. Hur påverkar bilderna texten och hur påverkar texten bilderna?
  • Ger de verk som presenteras under rubriken Yttrande och frihet en rättvis bild av det de kritiserar? Behöver konsten alltid ge en rättvis bild av makthavare eller fyller överdrifterna en funktion?